+34 659 118 305

Política de medi ambient

La Direcció de COL·LEGI MAJOR OVIDI MONLLOR empresa dedicada a la "Serveis d'allotjament i manutenció en Règim de Col·legi Major" així com sobre totes aquelles activitats que es desenvolupen a les instal·lacions i generen impactes ambientals reals o potencials., presidida pel Director Gerent ( GR), ha decidit impulsar i difondre a tots els nivells de l'empresa una Política de Medi Ambient que sigui la guia per a la consecució del nostre objectiu principal:

“Garantir a les nostres parts interessades un elevat EQUILIBRI entre DESENVOLUPAMENT I ENTORN NATURAL”

La política ambiental contempla les següents directrius:

 • Complir els requisits sol·licitats per les parts interessades, així com els reglamentaris i/o legals de caràcter ambiental que siguin daplicació, i altres a lempresa shagi subscrit.
 • Aconseguir la màxima satisfacció de les nostres parts interessades.
 • Desenvolupar les activitats dins un àmbit totalment respectuós amb el medi, sota el principi de protecció al medi ambient.
 • Mantenir el sistema, a la recerca de la millora contínua, i per tal que millori l'exercici ambiental de l'organització.

Per aconseguir aquestes directrius, COL·LEGI MAJOR OVIDI MONLLOR. es compromet a:

 • Assumir el compromís de mantenir una política ambiental, com a marc de referència a l'establiment dels objectius mediambientals.
 • Desenvolupar les activitats dins un àmbit totalment respectuós amb el medi, sota el principi de prevenció de la contaminació.
 • Assumir el compromís de complir la Política ambiental i liderar el desenvolupament, la implantació i la millora del Sistema.
 • Assumir el compromís de revisar aquesta política per adaptar-la als nous requisits i la posada a disposició de qualsevol empresa o institució o part interessada que la sol·liciti.
 • Assumir el compromís de desenvolupar serveis més sostenibles tenint com a fonament, elevada qualitat/mínim impacte.
 • Assumir el compromís destablir accions per abordar riscos i oportunitats tant de medi ambient com de negoci per prevenir les possibles desviacions o no conformitats del Sistema.
 • Assumir el compromís destablir les mesures necessàries per aconseguir la satisfacció del personal i mantenir el bon entorn laboral. Comprometent-se a fomentar la participació, la formació i la presa de consciència del personal i de les persones que treballen sota el control de lorganització.
 • Assumir el compromís de gestionar de manera exigent i eficaç els recursos vitals: Aigua, Energia, assignant els mitjans necessaris i viables.
 • Assumir el compromís de desenvolupar les nostres activitats aplicant les mesures adequades per a la reducció, reutilització i reciclatge dels residus generats
 • Mantenir un control estricte dels aspectes mediambientals més significatius, per minimitzar qualsevol tipus d'impacte.

La Direcció de COL·LEGI MAJOR OVIDI MONLLOR signa aquesta política i assumeix el compromís de mantenir i fer extensiu a les parts interessades el contingut d'aquesta.

Veure: Comunicació objectius i aspectes ambientals

Compartir: